Werkwijze

Intake

Het eerste gesprek is gratis. Tijdens dit gesprek vertelt u waarom u (of uw kind) gekozen heeft voor bijles/ huiswerkbegeleiding.

Mijn aanpak is er op gerust om hiaten in de kennis van uw kind zo effectief en efficiënt mogelijk op te lossen en weg te werken. Een tweede doel is dat ik uw kind wil enthousiasmeren voor de vakken waar hij/zij moeite mee heeft, dat het weer leuk wordt! Een ander doel dat ik tenslotte graag wil bereiken is dat uw kind leert om zelf zijn/ haar schoolzaken te organiseren , te plannen en te structureren, zodat uiteindelijk hulp van derden niet meer nodig is. Ook is het leren leren een belangrijk punt. Niet alleen de structuur maar ook de essentie van het leren krijgt genoeg aandacht hier.
Communicatie en Evaluatie

Tussentijds houd ik intensief contact met moeders en/of vaders zodat ze op de hoogte blijven van de vooruitgang die uw kind boekt. Elke vier weken vindt er een evaluatie plaats via email. De lijntjes zijn kort en de communicatie open. Ook zal er eventueel contact plaatsvinden met zorgcoordinatoren, coordinatoren,mentoren, remedial teachers en dergelijke mocht dit nodig of gewenst zijn.

In de praktijk werkt het zo dat er tussentijds voldoende contact is waardoor ouders eigenlijk altijd weten hoe het met het kind gaat in begeleiding.

Talenklas/huiswerkklas.

Als de kinderen bij mij komen, krijgen ze eerst wat drinken als ze dat willen. Onder het genot van een glas ranja praten we rustig door wat we gaan behandelen. Ieder kind zal om de beurt tijd van mij krijgen, het bestaat een deel uit zelfstandig veelvuldige oefeningen maken, en een gedeelte extra uitleg en ondersteuning van wat niet wordt begrepen. De taalbegeleiding duurt anderhalf uur op een tijdstip tussen 15uur en 17.45 op ma tm donderdag wat de leerling zelf uitkomt.In het geval van huiswerkbegeleiding is het zo dat zij aanschuiven bij de leerlingen die taalbegeleiding hebben. Samen werken zij naast elkaar aan iets wat voor het individuele kind dan belangrijk is. De kinderen die taalbegeleiding hebben zijn met 1 taal bezig, de huiswerkbegeleiding bestaat uit huiswerk leren, huiswerk maken,plannen, overhoren, motiveren en structureren. LEREN LEREN staat hier zeer centraal! Maartje Janssen staat al 5 jaar in Oss voor kwaliteit, persoonlijke benadering, en echt kijken naar het kind wat hij of zij nodig heeft! Maatwerk in huiswerkbegeleiding dus! Maartje motiveert, geeft goede coaching, en ze geeft het kind zelfvertrouwen.

Elk kind zal maak- en leerwerk moeten maken in het anderhalf uur dat ze hier huiswerkbegeleiding halen. Ze mogen echter blijven zitten tot 17.45 voor dezelfde prijs als zij dat willen!

Mocht het kind aangeven om voor een proefwerk in een taal extra materiaal te willen krijgen als extra oefening, dan wordt daar natuurlijk gehoor aan gegeven. Daarmee kan ik het kind inhoudelijk ondersteunen in de talen en ook met wat extra uitleg hier en daar waar nodig.

Neem gerust contact op voor een intake, en maak kennis met mij en de begeleiding, je zelfvertrouwen en kennis zal groeien!