Taalcursus Nederlands

• Cursus Nederlands op maat, foutloos schrijven

Nederlands schrijven, zowel qua spelling als grammaticaal kan vaak nog lastig zijn en soms is het dan handig om een opfriscursus te nemen. Ik heb eerst een oriënterend gesprek met de cursist over waar de crux zit en wat men wil leren. Dit wordt bepalend voor de cursusinvulling.